Zorggroep Drenthe specialiseert zich in cliënten met de ziekte van Parkinson

De vergrijzing in Nederland, met name in de provincie Drenthe, neemt snel toe, wat resulteert in een groeiende druk op beschikbare ouderenzorg. In het licht van deze uitdaging heeft Zorggroep Drenthe besloten zich te specialiseren in de zorg voor cliënten met de ziekte van Parkinson, een veelvoorkomende aandoening bij met name ouderen.

Met een stijging van de vergrijzing met 10% sneller dan elders in Nederland, wordt de noodzaak om de zorgcapaciteit te optimaliseren steeds urgenter. Het landelijke Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) draagt bij aan een brede maatschappelijke beweging, om een omslag te maken in de organisatie van ondersteuning en zorg. De norm wordt: zelf als het kan; thuis als het kan en digitaal als het kan. Als reactie hierop richten wij ons op het verlenen van complexe en intensieve zorg aan cliënten in hun thuissituatie.

Deze verschuiving naar wijkzorg heeft geleid tot een heroverweging van de doelgroepen binnen Zorggroep Drenthe. Na zorgvuldig onderzoek is besloten om de focus te leggen op ouderen met de ziekte van Parkinson, omdat mensen met dit ziektebeeld veel baat hebben bij gespecialiseerde zorg en behandeling.

Om deze specialisatie te realiseren, bouwen wij aan verschillende samenwerkingsverbanden met andere zorgorganisaties, waaronder het Punt voor Parkinson van het Wilhelmina ziekenhuis in Assen. Hierbij wordt niet alleen ingezet op het uitwisselen van expertise, maar ook op het creëren van ontwikkelingskansen voor medewerkers binnen de organisatie.

Het streven is om nog dit jaar te starten met de oprichting van een gespecialiseerde woonzorg afdeling voor cliënten met de ziekte van Parkinson op een van onze locaties, waarmee wij een belangrijke stap zetten in het bieden van gespecialiseerde zorg aan ouderen in de regio.