Zorggroep Drenthe benoemt nieuw lid Raad van Toezicht

Janneke Biesheuvel-Hoitinga treedt per 1 april aanstaande toe tot de Raad van Toezicht van Zorggroep Drenthe. Janneke Biesheuvel-Hoitinga is werkzaam als advocaat Gezondheidsrecht en Ondernemingsrecht bij De Haan advocaten en notarissen te Groningen, en als (juridisch) adviseur bij Medprevent B.V., arbodienst in Lippenhuizen.

Na het afronden van haar master Nederlands recht is zij enkele jaren als onderzoeker en docente verbonden geweest aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij heeft zich in die tijd gespecialiseerd in de positie van Raad van Commissarissen/Toezicht bij ondernemingen en corporate governance bij ondernemingen in meer brede zin. Vervolgens heeft zij de overstap gemaakt naar de advocatuur, waar zij zich heeft toegelegd op advisering van zorginstellingen en zorgverleners op het gebied van zowel gezondheidsrechtelijke als ondernemingsrechtelijke vraagstukken.