Woonzorg Flevoland en Zorggroep Drenthe verwelkomen Indonesische studenten

ASSEN/ LELYSTAD - In Nederland neemt het tekort aan zorgprofessionals toe, ook in de ouderenzorg. Zorgaanbieders vissen allemaal in dezelfde vijver. Ook bij Zorggroep Drenthe en Woonzorg Flevoland is het niet zo eenvoudig vacatures te vervullen. Dit noopt tot anders denken, durven en organiseren. Daarom starten beide zorgorganisaties een studieproject in samenwerking met Yomema. Een organisatie die zich richt op het werven van professionals op de buitenlandse arbeidsmarkt.

Start met 62 Indonesische studenten
Zorggroep Drenthe start in november 2021 met 40 studenten afkomstig uit Indonesië. Bij Woonzorg Flevoland komen 22 studenten. De organisaties vonden elkaar in het voorbereidingstraject met Yomema en voor een deel trekken zij samen op. De studenten zijn voor tenminste de komende drie jaar inzetbaar binnen de intramurale én extramurale zorg. Beide zorgorganisaties zijn ervan overtuigd dat investeren in de studie van deze studenten met ervaring in de zorg bijdraagt aan de continuïteit van zorg.

Afgestudeerde verpleegkundigen uit Indonesië
Het project richt zich op afgestudeerde verpleegkundigen uit Indonesië met een hbo of WO werk- en denkniveau. In Indonesië hebben zij een opleiding tot verpleegkundige afgerond en willen graag een diploma dat wereldwijd geldig is. In Nederland zijn zij op dit moment bevoegd en bekwaam om te werken als verzorgende IG. Omdat zij al gediplomeerd zijn, krijgen zij voor hun opleiding tot hbo-verpleegkundige in Nederland veel vrijstellingen. Daardoor kunnen zij, naast de uren waarop zij op school zijn, ook veel uren in de zorg werken. Om dit studieproject te kunnen laten slagen is goede begeleiding onontbeerlijk. Vanuit Yomema, Avans+ (opleidingsinstituut) en Zorggroep Drenthe of Woonzorg Flevoland wordt dit georganiseerd. Yomema en beide zorgorganisaties begeleiden deze studenten daarnaast om integratie in de samenleving te optimaliseren.

Nederlandse taal- en cultuurcursus en opleiding
Voor hun vertrek kregen de studenten een Nederlandse taal- en cultuurcursus; het PreBachelor programma. Eenmaal in Nederland stromen de studenten in bij Avans+ en lopen zij, als onderdeel van de opleiding tot hbo-verpleegkundige, stage bij Zorggroep Drenthe of Woonzorg Flevoland. Daarnaast volgen zij de opleiding bij Avans+ voor het theoriegedeelte van de Bachelor of Nursing te volgen.

Voorbereiding en eerste (digitale) kennismaking
De komst van de studenten is grondig voorbereid. Een studieprojectgroep werd geformeerd. Hierin zitten o.a. functionarissen van het Opleidingscentrum, afdeling HRM, de locaties en er is een projectondersteuner aangesteld. Een afvaardiging van de Molukse gemeenschap in Assen kwam bij Zorggroep Drenthe langs om zich te laten informeren over het studieproject. Zij zullen gedurende het studieproject betrokken blijven om onder andere te ondersteunen in de integratie. Om de integratie bij Woonzorg Flevoland soepel te laten verlopen is er informatie ingewonnen bij Nusantara (Indisch cultuurspecifieke zorginstelling). De studenten zijn de afgelopen periode geïnformeerd over hun nieuwe woonplaats Assen, Almere of Lelystad. Ook vonden online bijeenkomsten plaats waarbij zij kennis maakten met hun nieuwe collega’s.

Oorspronkelijk zouden de studenten vorig jaar al naar Nederland komen. Het coronavirus gooide roet in het eten en de planning werd aangepast. Inmiddels hebben wij de studenten mogen verwelkomen in Drenthe en Flevoland. Wij verheugen ons op de samenwerking in het werken en leren, en wensen de studenten veel succes en plezier toe.

Meer lezen over het studieproject bij Zorggroep Drenthe? U kunt de ontwikkelingen hier volgen.