Wijkverpleging kiest voor nCare applicatie

Het zorglandschap, en zo ook Zorggroep Drenthe, is in (digitale) beweging. Sinds kort werkt onze wijkverpleging met de applicatie nCare. Dit is hét digitale toedienregistratiesysteem voor optimale medicatieveiligheid. Geen papieren rompslomp meer maar een overzichtelijk en waterdicht systeem.

‘Dit past heel mooi bij onze gedachte ‘Samen voor een moooie dag!’, vertelt Mireille Huberts, Wijkverpleegkundige in opleiding. ‘De applicatie biedt veel voordelen voor onze cliënten, maar ook voor ons als medewerkers’, vervolgt ze. nCare legt vast wie, wanneer, welke medicatie aan welke cliënt toedient en maakt het werk van de zorgverleners eenvoudiger en controleerbaar. De app verhoogt daarmee de veiligheid én kwaliteit van de zorg. Zo is er bijvoorbeeld een dubbele controle bij risicovolle medicatie, ook wanneer er geen collega in de buurt is.

Digitale ontwikkeling
De digitale ontwikkeling binnen de zorg is er een waar wij graag in meebewegen. Door het gebruik van nCare wordt niet alleen de veiligheid verhoogd, ook de werkwijze wordt sneller en efficiënter. Het bestellen van medicatie gaat digitaal en levert tijdwinst op ten opzichte van het telefonisch of per e-mail doorgeven aan de apotheken. Daarnaast heeft de applicatie nog meer voordelen. Zo geeft het een melding wanneer de medewerker nog niet klaar is met het aftekenen van de medicatieronde en is het mogelijk om vanuit verschillende zorgverleners samen te werken voor dezelfde cliënt. Stel dat iemand die wijkverpleging ontvangt, ook een aantal dagen per week naar de dagbesteding gaat en daar ook medicatie moet hebben, dan kunnen beide zorgorganisaties de medicatie aftekenen in de nCare applicatie.

Implementatie
Sinds 30 maart jl. zijn wij binnen de wijkverpleging gestart met het digitaal aftekenen van medicatie via nCare. Medewerkers nemen tijdens hun route een iPad mee waar de applicatie van nCare op staat. Als ze ingelogd zijn kunnen ze de medicatie van de cliënt digitaal aftekenen en (na)bestellen. In het geval er een dubbele controle moet worden uitgevoerd op de toe te dienen medicatie, kan die op afstand door een collega worden uitgevoerd.