Wereld Alzheimer Dag

Op dinsdag 21 september is het Wereld Alzheimer Dag. Reden om eens in gesprek te gaan met Daphne Boosman, Casemanager Dementie bij Zorggroep Drenthe. We praten over haar rol als Casemanager Dementie, ervaringen en tips. Sinds 2020 vervulde Daphne Boosman een dubbelrol als Casemanager Dementie en wijkverpleegkundige bij Zorggroep Drenthe. Sinds dit jaar richt zij zich voornamelijk op haar rol als Casemanager Dementie.

Wat houdt de rol van Casemanager Dementie in?
Als Casemanager Dementie ben ik degene die benaderd wordt wanneer er hulp of advies nodig is bij iemand met geestelijke achteruitgang zoals dementie. Zo kan het zijn dat er bijvoorbeeld via een huisarts een signaal bij mij terecht komt van een van zijn patiënten bij wie de diagnose dementie is gesteld. Maar ook wanneer iemand het gevoel heeft dat er ‘iets niet pluis is’ bieden wij laagdrempelige ondersteuning. Ik kan dan op zeer korte termijn, soms zelfs al dezelfde dag, bij deze persoon langs gaan.

Hoe pak je zo’n eerste afspraak aan?
Mijn eerste insteek is eigenlijk altijd om eerst alleen kennis te maken. Wanneer ik bijvoorbeeld contact opneem met iemand om een afspraak te maken waarbij ik mij voorstel als Casemanager Dementie, dan maakt dat de drempel erg hoog. Hun eerste reactie is vaak; Ja, maar ik ben niet dement!’ Daarom stel ik mij liever voor als medewerker van Zorggroep Drenthe die graag langs wil komen om kennis te maken. Zo kan ik tijdens de kennismaking toch een beeld krijgen van een cliënt.

Vaak is bij zo’n eerste afspraak een naaste aanwezig. Meestal is dat een echtgeno(o)t(e) of een van de kinderen. Ik probeer dan zo goed mogelijk de situatie rondom de cliënt in kaart te brengen en te kijken waar de cliënt en zijn of haar naaste(n) behoefte aan hebben. Als er al een diagnose is kan ik veel vertellen over de verschillende soorten dementie. Zo kan iemand bijvoorbeeld passief of emotioneel worden naarmate de ziekte zich ontwikkelt maar het kan juist ook zijn dat iemand erg actief wordt en bijvoorbeeld ineens overal naar toe wil. Naasten hebben dan behoefte aan handvatten hoe zij hier het beste mee om kunnen gaan. Daarnaast probeer ik zo snel mogelijk het sociale netwerk in kaart te brengen. Wie zijn de naasten en wie kan een rol spelen in de dagelijkse gang van zaken en waar is ondersteuning van buitenaf nodig. Dat in kaart brengen van het sociale netwerk is soms al een hele uitdaging, zo is er nu een cliënt die al een week op zoek is naar het telefoonnummer van zijn dochter.’

Samen voor een moooie dag!
Voordat ik bij een cliënt kom zijn er vaak al onderzoeken geweest. Wat daaruit naar voren komt geeft soms een negatief gevoel bij de cliënt omdat daaruit vooral naar voren komt wat niet meer gaat, waar de problemen zitten. Ik probeer, wanneer ik bij zo iemand kom, vooral de positieve dingen te benoemen, kijken wat nog wel kan. Hoe kunnen we het thuis zo inrichten dat bepaalde dingen nog wel thuis kunnen. ‘Samen voor een moooie dag!’, vinden we bij Zorggroep Drenthe erg belangrijk, elke dag weer.
We zetten ook vaak dagbesteding in om de mantelzorg te ontlasten. Het is erg belangrijk om zo lang mogelijk iets te kunnen blijven doen overdag. Meestal ga ik tijdens zo’n eerste bezoek aan de dagopvang mee. Wanneer de naasten dit doen gebeurt het nogal eens dat diegene dan als de ‘boeman’ wordt gezien, degene die ‘mij achterlaat op een onbekende plek.’ Ik probeer een dagbesteding te zoeken die het beste bij de cliënt past en probeer tijdens zo’n eerste bezoek vooral de leuke dingen te laten zien. Ik vind het erg waardevol dat ik op deze manier kan bijdragen aan het langer thuis blijven wonen van cliënten, op een zo prettig mogelijke manier.

Mensen blijven steeds langer thuis blijven wonen maar er zijn ook steeds meer mensen met een vorm van dementie, hoe spelen jullie hier op in?
Mijn collega Jenny Zoelman start binnenkort met de opleiding tot Casemanager Dementie. Zo hebben we straks niet een maar twee Casemanagers Dementie. Op deze manier kunnen we meer cliënten snel en laagdrempelig hulp bieden zodat zij, op een prettige en veilige manier, langer thuis kunnen blijven wonen. Daarnaast hebben we een speciale route in de wijkverpleging voor cliënten met een vorm van dementie. De cliënten worden dus zo veel mogelijk door een vast team geholpen.

Extra begeleiding
Waar wij als Zorggroep Drenthe vrij uniek in zijn is dat wij ook IB-uren kunnen inzetten. Dit staat voor Individuele Begeleidingsuren. Dit kan de Casemanager Dementie aanvragen bij de gemeente. Deze hulp kan bijvoorbeeld bestaan uit hulp bij financiën, zorgen voor een daginvulling of het opzetten van een sociaal netwerk.

Herkent u in dit artikel iets waardoor u behoefte hebt aan advies? Neem gerust contact op met Daphne Boosman (06 - 17 29 43 97) of Jenny Zoelman (06 - 27 12 33 22) Casemanager Dementie in opleiding).