Voorbereidingen voor overname activiteiten De Buurtzuster B.V. in volle gang

Vorige week is bekend geworden dat Zorggroep Drenthe met ingang van 1 februari 2019 de activiteiten van zorgorganisatie De Buurtzuster B.V. overneemt. Afgelopen week zijn er informatiebijeenkomsten voor cliënten en familie van het Zuidlaarder Hout geweest en voor medewerkers van De Buurtzuster. Hierin werd informatie gegeven over de eerste stappen in het proces rondom de overname van de activiteiten van De Buurtzuster.

Thuiszorg
De thuiszorgcliënten van De Buurtzuster in Roden en Zuidlaren zijn afgelopen maandag per brief geïnformeerd door de curator over de overname van zorgactiviteiten door Zorggroep Drenthe. Volgende week zullen zij een aanvullende brief van Zorggroep Drenthe ontvangen, met hierin de vervolgstappen. Zorggroep Drenthe wil de overgang zo organiseren dat de cliënt hier geen hinder van ondervindt. Er wordt door de afdeling Clientadvisering een speciale telefoonlijn geopend om op een laagdrempelige manier zoveel mogelijk vragen van cliënten te kunnen beantwoorden.

Zorggroep Drenthe is voornemens een groot deel van de huidige medewerkers uit de thuiszorg van De Buurtzuster over te nemen. In het kader van de continuïteit van zorg- en dienstverlening aan de cliënten blijven de medewerkers, die over gaan, in principe in hetzelfde wijkteam werken.

Zuidlaarder Hout
De bewoners van het Zuidlaarder Hout kunnen op zeer korte termijn (tijdelijke) huisvesting en zorg krijgen binnen een locatie van Zorgroep Drenthe. De bewoners kunnen verhuizen naar een locatie van Zorggroep Drenthe, maar zijn dat niet verplicht.
De huidige zorgvraag wordt in samenspraak met de bewoner en/of diens eventuele wettelijke vertegenwoordiger bekeken, om de bewoner een passende huisvesting en zorgverlening te bieden binnen Zorggroep Drenthe. Er worden op de specifieke locaties van Zorggroep Drenthe rondleidingen georganiseerd.

In afstemming met de bewoner, familie, medewerkers van het Zuidlaarder Hout en Zorggroep Drenthe wordt de verhuizing gepland. Zorggroep Drenthe wil zoveel mogelijk de cliënten voor 1 februari a.s. onderbrengen op haar locaties. Er is hierover nauw contact met Het Zorgkantoor Zilveren Kruis.

De medewerkers, die van het Zuidlaarder Hout over gaan naar Zorggroep Drenthe, worden in het kader van de continuïteit van zorg- en dienstverlening zo mogelijk geplaatst op een locatie daar waar de bewoners gaan wonen.

Medewerkers
De komende dagen zal nadere afstemming plaatsvinden, met de medewerkers van De Buurtzuster, door de afdeling Personeel & Organisatie van Zorggroep Drenthe. Begin volgende week zullen de medewerkers geïnformeerd worden wanneer zij kunnen starten bij Zorggroep Drenthe.

Lees voorgaande bericht