Nieuwe expositie 'van niets naar iets' in Galerie Mozaiek

Op dinsdag 22 juni jl. werd de nieuwe expositie 'van niets naar iets' van Auke Terpstra geopend. Deze fantasierijke expositie is tot stand gekomen door te verzamelen, vormen te vinden, met verschillende materialen te experimenteren en een grote dosis fantasie.

Toeval speelt hierbij een grote rol, daar de kunstwerken niet van tevoren bedacht zijn. De schilderijen, tekeningen en objecten ontstaan dus puur vanuit Auke's 'mind'. De expositie hangt tot en met 22 augustus 2021 in Galerie Mozaiek.

Tijdens deze opening werd ook Willem Vugteveen bedankt voor de organisatie van de expositie 'Geen woorden maar Beelden'. Deze outsider-art expositie werd van december 2020 tot en met mei 2021 tentoongesteld in Galerie Mozaiek en bestond uit werken van kunstenaars met een verstandelijke beperking van atelier Herenplaats uit Rotterdam. Deze prachtige expositie kon in verband met corona alleen door bezoekers van Mozaiek bezocht worden.

Daarnaast werd het initiatief 'Mozaiek kunstkast' gelanceerd. Als 'startklap' van dit project sloeg mevrouw Boelsums (bewoonster van Mozaiek) een stuk servies kapot. De stukjes porselein vormen de mozaïekbouwstenen voor deze kunstkast in wording.