Meerjarenbeleidsplan 2024 - 2030

Ons nieuwe meerjarenbeleidsplan 2024 - 2030 ‘Klaar voor de toekomst van de ouderenzorg’ is af!

Gerben Krewinkel – voorzitter raad van bestuur van Zorggroep Drenthe: “Met het nieuwe meerjarenbeleidsplan zetten wij nú stappen en bouwen wij aan een nieuw fundament van de ouderenzorg na 2030. Een structurele beweging naar de nieuwe wereld van de ouderenzorg vraagt echter meer tijd. Maar in 2040 profiteren wij nog steeds van wat wij in 2030 hebben neergezet. In de transitie van de  ouderenzorg wil Zorggroep Drenthe de positie innemen van koploper.”

Samen op reis
Het meerjarenbeleidsplan is het eindresultaat van een reis die samen met een deel van de medewerkers en de centrale cliëntenraad is afgelegd. Het is daarmee van de gehele organisatie geworden. Hun waardevolle bijdrage was cruciaal om te komen tot een haalbaar en vooral een gedragen plan. Het reis-thema kwam terug in onze interne communicatie en in het meerjarenbeleidsplan zelf.

Het meerjarenbeleidsplan is vormgegeven als magazine. Wij hebben het beleid aangevuld met leuke interviews met medewerkers, cliënten en relaties uit ons netwerk. Het magazine is verstuurd naar alle medewerkers, vrijwilligers, bewoners, cliënten en naar onze relaties.