Inspectiebezoek IGJ: Zorgverleners werken gepassioneerd aan ‘Samen voor een moooie dag’ met en voor cliënten

Op 13 juli jl. bracht de Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd (IGJ) een inspectiebezoek aan De Vijverhof in Assen. Dit bezoek was een vervolgbezoek van het inspectiebezoek in december van 2018 bij Mozaiek in Zuidlaren. Inmiddels hebben wij het definitieve rapport van de IGJ ontvangen en daaruit blijkt dat zij tevreden zijn over de stand van zaken bij Zorggroep Drenthe.

De inspectie toetste tijdens het inspectiebezoek op 13 juli 2021 of de zorg bij De Vijverhof aan alle normen binnen het toetsingskader voldoet. De inspectie richtte zich met name op de zorg aan cliënten met psychogeriatrische zorgvragen. De IGJ concludeert in haar definitieve rapport dat de geboden zorg bij De Vijverhof (grotendeels) voldoet. De inspectie constateert dat Zorggroep Drenthe met het ingezette verbetertraject een verbeterslag tot stand heeft gebracht. De nodige kwaliteitsverbeteringen op diverse normen werden gerealiseerd. Ook de cultuuromslag heeft inmiddels de gewenste resultaten bereikt. ‘Zorgverleners werken gepassioneerd met en voor de cliënten aan ‘Samen voor een moooie dag!’. Wel vraagt de IGJ ons om extra aandacht te besteden aan hoe wij de onvrijwillige zorg hebben ingericht. Hoe wij daar vorm en inhoud aan gaan geven, daarover informeren wij de IGJ begin december.

Lex Smetsers, raad van bestuur: ‘Zorggroep Drenthe en daarmee ook De Vijverhof heeft de afgelopen twee jaar intensief gewerkt aan verdere verbetering van de kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening. Een nieuwe koers werd ingezet: Samen voor een moooie dag!, niet alleen voor bewoners en cliënten, maar ook voor medewerkers en vrijwilligers. Stap voor stap werden resultaten geboekt. Het samen lerend verbeteren is een continu proces wat wij met elkaar aldoor aandacht zullen blijven geven.’

Het vervolgbezoek aan Zorggroep Drenthe stond eigenlijk al gepland voor 2020, maar kon destijds geen doorgang vinden in verband met de maatregelen rondom het coronavirus. In de tussenliggende periode onderhield de IGJ telefonisch contact met Lex Smetsers, raad van bestuur van Zorggroep Drenthe.

De IGJ brengt periodiek een bezoek aan alle zorginstellingen in Nederland om te toetsen of zij voldoen aan een groot aantal wettelijke- en veldnormen.