Bijeenkomst ontwikkeling Associate degree-opleidingen

Vandaag werd bij Zorggroep Drenthe een bijeenkomst over ontwikkeling van Associate degree-opleidingen in zorg en welzijn gehouden. In Noord-Nederland wordt door drie HBO-instellingen Hanzehogeschool, NHL Stenden en Windesheim veelal in samenwerking met het werkveld, gewerkt aan diverse vormen van onderwijsvernieuwing.

Dit om steeds goed aan te blijven sluiten bij wat de arbeidsmarkt in zorg en welzijn van haar medewerkers vraagt, nu en in de toekomst. Eén van de onderwijsvernieuwingen van de afgelopen jaren is de ontwikkeling van Associate degree (Ad) opleidingen op niveau 5 voor zorg en welzijn.

Zorgplein Noord, initiator van de bijeenkomst, bemerkte dat deze opleiding nog veel vragen oproept en de verbinding en afstemming tussen onderwijs en het werkveld beter zou kunnen. Organisaties kennen de mogelijkheden van de opleidingen nog niet of onvoldoende.

Vanmiddag waren professionals aanwezig die zich bezighouden met opleiden en ontwikkelen van medewerkers, zoals opleidingsadviseurs, praktijkopleiders, HRM- en P&O-functionarissen van de zorg- en welzijnsorganisaties en teammanagers en BPV-coördinatoren van de MBO-scholen, afdelingen zorg en welzijn.