Wachtlijst

De wachtlijst die wij publiceren wordt regelmatig geactualiseerd, maar is uiteraard een momentopname. Het aantal wachtenden zegt op zich weinig over de daadwerkelijke wachttijd. Deze is namelijk ook afhankelijk van de momenten waarop er een appartement vrij komt of van mogelijke andere omstandigheden.

Wanneer u vragen heeft over de wachtlijst kunt u bellen met het Zorgservicebureau via T. 0592 - 30 57 65 of uw vraag stellen via het contactformulier.

Wachtlijst Symphonie per 1 juli 2024:

Verzorgingshuiszorg
7 wachtende(n)

Verpleeghuiszorg
Somatische verpleeghuiszorg: 6 wachtende(n)
Psychogeriatrische verpleeghuiszorg, beschut wonen afdeling: 25 wachtende(n)
Psychogeriatrische verpleeghuiszorg, beschermd wonen afdeling: 9 wachtende(n)