Wachtlijst

De wachtlijst die wij publiceren wordt regelmatig geactualiseerd, maar is uiteraard een momentopname. Het aantal wachtenden zegt op zich weinig over de daadwerkelijke wachttijd. Deze is namelijk ook afhankelijk van de momenten waarop er een appartement vrij komt of van mogelijke andere omstandigheden.

Wanneer u vragen heeft over de wachtlijst kunt u bellen met het Zorgservicebureau via T. 0592 - 30 57 65 of uw vraag stellen via het contactformulier.

Wachtlijst Symphonie per 15 september 2021:


Verzorgingshuiszorg
4 wachtende(n)

Verpleeghuiszorg
Somatische verpleeghuiszorg: 5 wachtende(n)
Psychogeriatrische verpleeghuiszorg, beschut wonen afdeling: 9 wachtende(n)
Psychogeriatrische verpleeghuiszorg, beschermd wonen afdeling: 7 wachtende(n)


Wij hebben een aantal 'wens-wachtenden', d.w.z. dat zij wachten op een specifiek appartement of een speciale voorkeur hebben. Voor sommige locaties betekent dit dat wij geen wachttijd kennen voor het huren van een appartement. Neem voor meer informatie gerust contact met ons op.