Vrienden van Spectrum

De Stichting Vrienden van Spectrum wil het leven van bewoners in Spectrum aangenamer maken. De doelstelling van de Vriendenstichting is: tegemoet komen aan wensen en behoeftes die niet betaald kunnen worden uit het reguliere, steeds krapper wordende zorgbudget. U kunt hierbij denken aan een financiële bijdrage aan uitstapjes of de aanschaf van apparatuur.

Naam van de instelling
Stichting Vrienden van Spectrum

RSIN
816649649
 
Contactgegevens
Pinksterbloem 32
9411 CH Beilen
 
Doelstelling
Beheer van gelden verkregen uit schenkingen met als doel een bijdrage te leveren aan de bevordering van het welzijn van ouderen in Beilen in het algemeen en de bestrijding van eenzaamheid in het bijzonder.
 
Hoofdlijnen beleidsplan
De stichting wil met name de werkgroep ‘Busje komt zo‘ faciliteren met middelen zodat zij ouderen met behulp van het vervoer met elektrische busjes de mogelijkheid kunnen bieden om meer, makkelijker en laagdrempeliger aan diverse activiteiten deel te nemen en zo de doelgroep meer te kunnen betrekken bij het sociale leven in Spectrum en zeker ook in Beilen.

Beleidsplan
Het volledige beleidsplan van de stichting Vrienden van Spectrum vindt u hier.
 
Functie van de bestuurders
De statuten van de stichting kent als functies van de bestuurders: voorzitter, secretaris en penningmeester.
 
Namen van de bestuurders
Wim Onnes, voorzitter
Egbert Kraal, secretaris
Henk Kalk, penningmeester
 
Beloningsbeleid
Bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
 
Verslag van activiteiten
De activiteiten zijn gestart in oktober 2018 met de aanschaf van een elektrisch busje. Het busje wordt inmiddels met behulp van vrijwilligers ingezet zoals beschreven in het beleidsplan.
 
Financiele verantwoording
Voor de aanschaf en exploitatie van het eerste busje zijn door een 5-tal organisaties en ondernemers voldoende toezeggingen gedaan. De financiële verantwoording over 2020 kunt u hier vinden.